Despre noi

Creșa ''Crăiasa Zăpezii'' , va funcționa ca ordanator terțiar de credite, cu personalitate juridică, având  sediul social și punctul de lucru nr. 1 în strada Oițelor Nr.8, Sector 4, iar al cel de-al doilea punct de lucru în Aleea Tohani Nr.1, Bl.30, Sector 4 București, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.


ln conformitate cu Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în îndeplinirea scopului lor, creșele, realizează, în principal, următoarele activităţi:

a) asigură servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;

b) asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;

c) asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

d) asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;

f) asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate.


Creșa ''Crăiasa Zăpezii'' funcționează în baza:


Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăHotărârii Consilului Local Sector 4 Nr. 211/30.12.2021 și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăLegea Nr. 1/2011

Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăO.U.G. Nr. 100/2021

Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăO.M.S. Nr. 1456/2020

Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăO.M.S. Nr. 1885/2021Creșa ''Crăiasa Zăpezii'' are sediul social și punctul de lucru nr. 1 în strada Oițelor Nr.8, Sector 4, iar al cel de-al doilea punct de lucru în Aleea Tohani Nr.3 Sector 4 București.


Capacitatea creșei este de 155 locuri.


Personalul creșei este format din  Ingrijitori, infirmiere, educatori, asistente.
Activitățile din creșa sunt diverse și sunt menite să permită dezvoltarea armonioasă a copiilor.
Toate activitățile realizate în creșă sunt sub formă de joc, ca mijloc de realizare și stimulare a capacității și creativității acestuia. Jocul este la această vârstă metoda principal de învățare.

 Tipurile de activități desfășurate cu copiii în creșă sunt:
 - jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul de construcție, jocul didactic;
 - activități artistice și de îndemânare: desen, modelaj, activități practice;
 - activități de muzică și de mișcare: audiții, jocuri muzicale, jocuri cu text și cânt, cântece,euritmie; 
 - activități de creație și de comunicare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de imagini;

 - activități de cunoaștere: observări, lecturi după imagini, convorbiri, jocuri didactice,
 - activități în aer liber: plimbări,  jocuri, utilizarea aparatelor de joacă.

Toate aceste activități se desfășoară pe sectoare, având ca obiectiv principal dezvoltarea armonioasa a copilului.

Obiectivul principal propus este îmbunătățirea continuă a activității în creșă, prin promovarea dezvoltării și a educației timpurii a copiilor ante-preșcolari.


Conducerea creșei este asigurată de către Doamna Director Mădalina Tăbăcaru


Date contact:

E-mail:contact@cresacrăiasazăpezii.ro

Telefon:0371360117; 0371360127.


Doriți să aflați mai multe?

 

Ne face plăcere să vă ajutăm să alegeți cel mai bun program pentru copilul dvs. și să vă răspundem la întrebări!