ÎNSCRIERE LA CREȘĂ - 2022-2023

 

   Stimați cetățeni ai Sectorului 4,


      vă aducem la cunoștință modalitatea de înscriere a copiilor la sistemul de învățământ antepreșcolar (creșă), pentru anul școlar 2022-2023.


   Locurile disponibile, în urma procesului de reînscriere sunt: 70 de locuri.


Calendar înscrieri:


30 mai - 19 iunie 2022  

Depunere cereri de înscriere

20 iunie - 08 iulie 2022

Analiza cererilor de înscriere

11 iulie 2022   

Afișare rezultate preliminare

12 - 17 iulie 2022

Depunere contestații

18 - 22 iulie 2022

Analiză contestații

 

25 - 29 iulie   

Răspuns contestații

01 august 2022

Rezultate finale

           


 Modalitatea de înscriere în creșă:


Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăCererea de înscriere, împreună cu documentele doveditoare se vor depune exclusiv prin aplicația Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăGHIȘEUL ONLINE.


Notă:

Înainte de a accesa aplicația Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăGHIȘEUL ONLINE, vă recomandăm să consultați Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouămanualul de utilizare al aplicației.

Din aplicația Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăGHIȘEUL ONLINE, se va selecta creșa la care se dorește înscrierea copilului. Cererea de înscriere se va depune doar pentru o singură unitate de învațământ antepreșcolar (creșă).

Se va depune câte un dosar pentru fiecare copil, în cazul fraților.

Documentele încărcate în aplicație vor fi acceptate exclusiv în format PDF, iar dimensiunea fișierului să nu depășească 5MB. Acestea vor fi încărcate distinct, în fiecare câmp corespondent.

Aplicația informatică Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăGHIȘEUL ONLINE va fi disponibilă pentru depunerea cererilor de înscriere, începând cu data de 30 mai 2022, ora 00:00.

Se va selecta "Cerere înscriere copil în creșă", ca și tip de solicitare/cerere!

 

Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăCererea de înscriere la creșă va fi obligatoriu însoțită de următoarele documente:

 -       Copie după certificatul de naștere al copilului;

-        Copie după cărțile de identitate ale părinților / reprezentantului legal;

-        Adeverințe de angajati ale ambilor părinți / reprezentantului legal ;

         (Notă: nu este necesar ca adeverința de angajat să menționeze salariul)

-        Decizia de suspendare a contractului de muncă, dacă unul dintre părinți se află în concediu de creștere și îngrijire copil;

-        Adeverință de la unitatea de învățământ - cursuri de zi dacă unul din părinți urmează cursurile acesteia;

-        Copie a hotărârii de divorț / încredințare a copilului (hotărâre / sentință civilă de plasament, încredințare în vederea adopției / tutela, delegare a drepturilor părintești, etc);

-        Pentru cazurile sociale se anexează recomandarea specialiștilor din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4 și planul de servicii întocmit în acest sens;

-        Pentru fiecare copil se va depune o cerere și un dosar nominal, chiar și în situația fraților.


Criterii generale de departajare în vederea ierarhizării solicitărilor de înscriere

 

          1. Copil orfan de ambii părinți;

             (se depun acte doveditoare din care să rezulte situația copilului care provine de la un centru de plasament/ casa de tip familial/  plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți)

 

           2. Copil orfan de unul din părinți;

               (se depun acte doveditoare)

 

           3. Frați sau surori care frecventează creșa;

               (se depune adeverință de la creșă)

 

           4. Copil cu încadrare în grad de handicap;

              (se anexează document medical eliberat de medicul specialist / certificat de orientare școlară și profesională / certificat de încadrare în grad de handicap a copilului)


          Rezultate

    Contestațiile se pot depune la adresa de e-mail: contact@cresacraiasazapezii.ro